Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Tổng hợp những mẫu vải may sơ mi nam nữ thông dụng như: Kate Mỹ, Bamboo 1 da, Bamboo 2 da, Linen, Someraise. Dưới đây là các mẫu vải với họa tiết, màu sắc vô cùng phong phú, mời các bạn cùng xem!


Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 680.000 đ
Áo tay dài (Nam) 720.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 580.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 620.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 750.000 đ
Áo tay dài (Nam) 810.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 590.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 650.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 910.000 đ
Áo tay dài (Nam) 980.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 810.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 880.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 540.000 đ
Áo tay dài (Nam) 560.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 410.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 440.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 9.130.000 đ
Áo tay dài (Nam) 10.470.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 9.030.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 10.370.000 đ

Vải may sơ mi

Vải Kuak | 100% Cotton

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn A0-A2 (Nam) 1.360.000 đ
Áo tay dài A0-A2 (Nam) 1.500.000 đ
Áo tay ngắn A3-A4 (Nam) 1.750.000 đ
Áo tay dài A3-A4 (Nam) 1.950.000 đ
Áo tay ngắn A0-A2 (Nữ) 1.260.000 đ
Áo tay dài A0-A2 (Nữ) 1.400.000 đ
Áo tay ngắn A3-A4 (Nữ) 1.650.000 đ
Áo tay dài A3-A4 (Nữ) 1.850.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 1.920.000 đ
Áo tay dài (Nam) 2.140.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 1.820.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 2.040.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 3.310.000 đ
Áo tay dài (Nam) 3.750.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 3.210.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 3.650.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 680.000 đ
Áo tay dài (Nam) 720.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 580.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 620.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 680.000 đ
Áo tay dài (Nam) 720.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 580.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 620.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam)  9.130.000 đ
Áo tay dài (Nam) 10.470.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ)  9.030.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 10.370.000 đ

Vải may sơ mi

Vải 100% Cotton

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 760.000 đ
Áo tay dài (Nam) 810.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 660.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 710.000 đ